http://yasarosgbankara.com/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

İlo Sözleşmeleri

Sözleşmenin Adı (Alfabetik Sıralama)İLO Kabul TarihiKabul Edildiği Kanun Tarihi/NoYayımlandığı R.G Tarih/SayıGörüntüle / İndir
2 Nolu İşsizlik Sözleşmesi 29.10.1914 16.12.1950/554318.12.1950/7346 
11 No'lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi25.10.192124.10.1960/11028.10.1960/10641 
14 No'lu Haftalık Dinlenme (Sanayi Sözleşmesi)25.10.192111.02.1946/486516.02.1946/4634 
  15 No'lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşciler) Sözleşmesi 29.10.1921 25.05.1959/729202.06.1959/10020 
 26'Nolu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi30.05.192825.06.1973/176903.07.1973/14583 
  29'Nolu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi06.06.193023.01.1998/433327.01.1998/23243 
 34'Nolu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Aynı Konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kaldırılmıştır.)08.06.1933 11.02.1946/486616.02.1946/6234 
 42'Nolu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)04.06.193411.02.1946/486416.02.1946/6234 
 45'Nolu Yeraltı İşçileri (Kadınlar) Sözleşmesi04.06.193509.06.1937/322923.06.1937/3638  
 53'Nolu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Askeri İcatlarına İlişkin Sözleşme06.10.193625.06.2003/4906 
 55'Nolu Gemi adamlarının hastalanması06.10.193625.06.2003/4906 
 58'Nolu Askeri Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)22.10.193625.05.1959/729302.06.1959/10220 
 59'Nolu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)03.06.193726.11.1992/384912.12.1992/21433M 
 68'Nolu Gemilerde Mürettebat için İAŞ ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme06.06.194615.07.2003/4943 
 69'Nolu Gemi Aşcılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme06.06.194615.07.2003/4944 
 73'Nolu Gemi Adamlarının Sağık Muaiyenesine İlişkin Sözleşme06.06.194625.06.2003/4908 
 77'Nolu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi19.09.194616.08.1983/287818.08.1983/18139 
  80'Nolu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi19.09.194624.05.1949/539328.05.1949/7218 
 81'Nolu İş Teftişi Sözleşmesi19.06.194713.12.1950/569022.12.1950/17689 
 87'Nolu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Koruması Sözleşmesi 17.06.194825.11.1992/384722.12.1992/21432M 
 88 No'lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi17.06.1948 30.11.1949/544807.12.1949/7373 
 92 Nolu Müretebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme08.06.194925.06.2003/4907 
 94'Nolu Çalışma Şartları(Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi08.06.194914.12.1960/16121.12.1960/10686 
 95 No'lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi08.06.194924.10.1960/10928.10.1960/10641 
 96 No'lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)08.06.194908.08.1951/583514.08.1951/7884 
 98 No'lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi18.06.194908.08.1951/583414.08.1951/7884 
 99 No'lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi06.06.195130.04.1969/116809.05.1969/13194 
 100 No'lu Eşit Ücret Sözleşmesi06.06.195113.12.1966/81022.12.1966/12484 
 102'Nolu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi28.06.195229.07.1971/145110.08.1971/13922  
 105'Nolu Zorla Çalıştırma Sözleşmesinin Kaldırılması05.06.195714.12.1960/16221.12.1960/10686 
 108 No'lu Gemi Adamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme29.04.195815.07.2003/4939 
 111 Nolu Ayrımcılık  (İş ve Meslek) Sözleşmesi04.06.195813.12.1966/81122.12.1966/12484 
 115 No'lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi01.06.196007.03.1968/103323.03.1968/12856   
 116 No'lu Son Maddenin Revizyonu Sözleşmesi07.06.196104.05.1967/86213.05.1967/12597 
 118 No'lu Muameli Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi28.06.196219.07.1971/145310.08.1971/13922 
 119 Nolu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi 05.06.196323.05.1967/87202.06.1967/12611 
 122 No'lu İstihtam Politikası Sözleşmesi17.06.196409.11.1976/202720.11.1976/15769 
 123'Nolu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi22.06.196508.05.1991/372921.05.1991/20877 
 127 No'lu Azami Ağırlık Sözleşmesi28.06.196730.11.1972/163507.12.1972/14384 
 133 No'lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşmesi (İlave Hükümler)14.10.197002.10.2003/497309.10.2003/25254 
 134 No'lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) ilişkin sözleşmesi14.10.197015.07.2003/4935 
135 No'lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi02.06.197125.11.1992/384511.12.1992/21432M 
 138 No'lu Asgari Yaş Sözleşmesi  06.06.197323.01.1998/433427.01.1998/23243 
 142 No'lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi04.06.197526.11.1992/385012.12.1992/21433 
 144 Nolu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi02.06.197626.11.1992/385112.12.1992/21433 
 146 No'lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme13.10.197615.07.2003/4940         
 151 No'lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi07.06.197825.11.1992/384811.12.1992/21432M 
 152 No'lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenlğe İlişkin Sözleşme06.06.197916.07.2003/4946 
 153 No'lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme 06.06.197915.07.2003/4933  
 155 No'lu İş Sağlığı ve Güvenli Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme03.06.198107.01.2004/503813.01.2004/25345 
 158 No'lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi02.06.198209.06.1994/399918.06.1994/21964 
 159 No'lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi01.06.1983  
 161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme07.06.198507.01.2004/503913.01.2004/25346 
 164 No'lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme24.09.198215.07.2003/4945  
 166 No'lu Gemiadamlarıın Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme24.09.198715.07.2003/4941  
 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi20.06.198820.11.2014/657129.11.2014 /29190  &  06.02.2015/29259  
 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi22.06.199504.12.2014/658012.12.2014/29203  &  09.02.2015/29262 
 182 No'lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşciğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi17.06.199925.01.2001/462303.02.2001/24307   
 187 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi15.06.200620.02.2009 

Top