https://yasarosgbankara.com/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

Yürürlükten Kaldırılan Tüzükler

Yürürlükten Kaldırılan Tüzükler 

Tüzük AdıAçıklamaGörüntüle / İndir
Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü 28.04.2006 tarih ve  26152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tüzükle yürürlükten kaldırıldı.Yerine yönetmelik çıkartıldı. 
Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti için gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Tüzük 12.06.2005 tarih ve 25843 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tüzükle yürürlükten kaldırıldı.Yerine yönetmelik çıkartıldı. 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük 28.04.2006 tarih ve 26152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tüzükle yürürlükten kaldırıldı.Yerine yönetmelik çıkartıldı. 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 30.12.2012 tarihi itibarıyla dayanağı kalmayan tüzük 23.07.2014 tarih ve 29069 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tüzük ile yürürlükten kaldırıldı. 
Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük 30.12.2012 tarihi itibaryla dayanağı kalmayan tüzük 25.07.2014 tarih 29071 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tüzük ile yürürlükten kaldırıldı. 
Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük (Par-Pat Tüzüğü )30.12.2012 tarihi itibaryla dayanağı kalmayan tüzük 
Tebligat Tüzüğü07.08.2012 tarih ve 28377 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tüzükle yürürlükten kaldırıldı. 
Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 30.12.2012 tarihi itibaryla dayanağı kalmayan tüzük 26.07.2014 tarih ve 29072 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanan tüzük ile yürürlükten kaldırıldı. 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler 

Yönetmelik AdıAçıklamaGörüntüle / İndir
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği08.02.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle 30.12.2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. 
Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği 24.06.2015 tarihli Resmi gazete'de yayımlanan Asansör İşletme 
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 25.01.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır. 
Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik 16.08.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır. 
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 20.08.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır. 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 16.03.2015 tarih ve 2015/7401 sayılı kararname (Resmi Gazete 09.07.2015/29411) ile yapılan değişikliklerden önceki hali. 
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 15.06.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır. 
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 30.12.2013 tarihli ve 28867 sayılı resmi gazete'de yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır. 
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 15.05.2013 tarihli 28648 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.   
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği 31.10.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır. 
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 16.04.2013 tarih ve 28620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.   
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 24.05.2013 tarih ve 28717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.   
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 16.08.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.   
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 23.08.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.   
Gıda Üretim ve Satış Yerleri Yönetmelik 28.05.2013 tarih ve 28660 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.   
Gürültü Yönetmeliği 28.07.2013 tarih ve 28721 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği11.09.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.   
İlkyardım Yönetmeliği 29.07.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırlmıştır.   
İş Ekipmanlarının Kullanımda Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.   
İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 15.08.2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 58 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.   
İş Güvenliği ve Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 30.04.2015 tarih ve 29342 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerden önceki hali. 
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 11.10.2013 tarih ve 28792 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklerden önceki hali. 
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 18.12.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerden önceki hali. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.   
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 18.01.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği T.C Danıştay Onuncu Dairesi'nin 24.05.2004 tarih ve 2004/1942 Esas Nolu kararı ile yönetmeliğin yürütmesi durdurulmuştur. 
İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik  10.02.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır. 
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 17.07.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.   
İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimler Hakkında Yönetmelik18.12.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerden önceki hali.  
İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik  20.07.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.    
İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik  04.12.2009 tarih 27422 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.  
İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  15.08.2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.   
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik  27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri Yönetmeliği .  
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya Kapatılmasına Dair Yönetmelik 30.03.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.  
Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırma Koşulları Hakkında Yönetmelik  24.05.2013 tarih ve 28717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırma Koşulları Hakkında Yönetmelik adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.   
 Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik06.08.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.  
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  12.08.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.  
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik02.07.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adelı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.  
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik30.04.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.  
Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik  05.11.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tozla Mücadele Yönetmeliği adlı yönetmelike yürürlükten kaldırılmışitır.  
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 07.09.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 225/1-d ile yürürlükten kaldırılmıştır.  
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik 30.04.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerden Korunması Hakkında Yönetmelik Madde 12 ile yürürlükten kaldırılmıştır.  
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat ve Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik16.07.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.  
Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği  19.09.201 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.    
Tehlikeli Kimyasallar ve Yönetmeliği26.12.2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması  
Titreşim Yönetmeliği22.08.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.  
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği05.10.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.    
Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği  19.09.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler 

Tebliğ AdıAçıklamaGörüntüle / İndir
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ 11.06.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Top