https://yasarosgbankara.com/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

Yönetmelikler

Yönetmelik Adı (Mevzuat Bilgi Sistemi Linki)Dayandığı Kanun/MaddeResmi Gazete Tarihi/SayısıGörüntüle/İndir
Alt İşverenlik Yönetmeliği 4857/327.09.2008/27010 
Asansör İşletme635HK24.06.2015/29396 
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik6331/3025.01.2013/28539  & Değ. 16.01.2014/28884  
Asgari Ücret Yönetmeliği4857/3901.08.2004/25540  & Değ. 19.04.2014/28977  
Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği için Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi4857/9116.08.2013/28737  & Değ. 04.02.2014/28903  
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik6331/3020.08.2013/28741 
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği470322.01.2007/26411  
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği470330.12.2006/26392  
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik6331/3015.06.2013/28678 
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik633130.12.2013/28867M. 
Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik6331/3028.07.2013/28721 
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik6331/1615.05.2013/28648 
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik6331/3030.04.2013/28633 
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik6331/3022.08.2013/28743  
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği5510/10711.10.2008/27021  & Değ. 22.01.2011/27823 
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik4857/11404.04.2004/25423  & Değ. 15.05.2004/25463  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği3146/51531.10.2012/28453   
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırma Usul ve Esaslarıı Hakkında Yönetmelik4857/7106.04.2004/25425  & Değ. 25.10.2013/28802  
Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik5176/3714.09.2010/27699 
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik7269/306.03.2007/26454  
Ekranlı Araçlarda Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  6331/3016.04.2013/28620  
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği3194/4404.11.1984/18565  
Elektrik ile ilgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik3194/4411.11.1989/20339 
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği3154/2830.11.2000/24246  
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği3154/2821.08.2001/24500 
Elektronik Tebligat Yönetmeliği  7201/7A19.01.2013/28533 
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği6331/3024.07.2013/28717  
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyna Dair Yönetmelik4857/3009.01.2014/28877 
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik6331/3016.08.2013/28737 
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik6331/3023.08.2013/28744 
Hafriyat Toprağı2872/818.03.2004/25406 
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği4857/7606.04.2004/25425  
Hazırlama4857/7028.04.2004/25446 
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği1593/12705.07.2013/28698  
İlkyardım Yönetmeliği3359/929.07.2015/29429 
İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği6331/3025.04.2013/28628  & Değ. 02.05.2014/28988 
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev6331/329.12.2012/28512  & Değ. 30.04.2015/29342  & Değ 19.11.2015/29537  
İş Hijyeni Ölçüm6331/1020.08.2013/28741 
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği4857/6306.04.2004/25425 
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği4857/4106.04.2004/25425  
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği6331/629.12.2012/28512  & Değ. 18.12.2014/29209 
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik6331/724.12.2013/28861 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik6331/2218.01.2013/28532 
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği  6331/1029.12.2012/28512 
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik4857/3805.03.2004/25393  
İş Kolları Yönetmeliği6356/419.12.2012/28502  & Değ. 26.03.2014/28953 
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik159310.08.2005/25902  
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik6331/30  17.07.2013/28710 
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev6331/3020.07.2013/28713  & Değ. 19.11.2015/29537  
İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik6331/1118.06.2013/28681 
İşyerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik6331/2530.03.2013/28603 
İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik6331/629.06.2015/29401 
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırma Koşulları Hakkında Yönetmelik4857/6924.07.2013/28717 
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  6176/313.04.2005/25785 
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik6331/3006.08.2013/28730 
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik4447/Ek-230.04.2011/27920 
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesinin Uygulanması ile İlgili Yönetmelik626919.09.1964/11811 
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemlerii Hakkında Yönetmelik6331/3012.08.2013/28733 
Kişisel Koruyucu Donanomların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik6331/30  02.07.2013/28695 
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği470329.11.2006/26361  
Konut Kapıcıları Yönetmeliği4857/11003.03.2004/25391 
Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik5378/1426.11.2013/28833 
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği6331/3019.09.2013/28770  & Değ. 10.03.2015/29291 
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)470303.03.2009/27158  & Değ. 28.09.2014/29133 
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik362815.11.1990/20696 
Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği554431.12.2008/27096  
Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik470330.12.2006/26392 4.M  
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik518807.10.2004/25606  & Değ. 07.10.2014/25606 
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik4857/7607.04.2004/25426 
Resmi Mühür Yönetmeliği23412.09.1984/18513 
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik3056/202.02.2015/29255 
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha az çalıştırılması gereken işler hakkında Yönetmelik6331/3016.07.2013/28709 
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği6331/30  11.09.2013/28762    
Sanayi4857/11103.09.2008/26986 
Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aiadatının Tahsili Hakkında Yönetmelik6356/1809.07.2013/28702  & Değ. 14.06.2015/29386 
Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik635626.11.2013/28833  & Değ. 14.06.2015/29386 
Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik5510/Ek-1 21.07.2009/27295  & Düz. 23.07.2009/27297   
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği5510/10712.05.2010/27579 
Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği4904/327.05.2010/27593 
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği4703/431.12.2012/28514 4.M 
Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik7201/6025.01.2012/28184 
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik6331/1713.07.2013/28706  & Düz. 25.07.2013/28718 M. 
Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik6356/4211.10.2013/28792  & Değ. 14.06.2015/29386 
Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği6356/57  07.12.2013/28844  
Tozla Mücadele Yönetmeliği6331/3005.11.2013/28812  
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği6331/2105.02.2013/28550  
Ücret818/32318.11.2008/27058 
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği4817/2229.08.2003/25214  & Değ. 22.01.2015/29244  
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği6331/3005.10.2013/28786 
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik3194/4416.12.2010/27787 
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği4857/6003.03.2004/25391  
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Özürlü4857/3025.04.2009/27210  
Yüzdelerden Toplanan Paraların İşcilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik4857/5128.02.2004/25387 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 7126/Ek-919.12.2007/26735  & Değ. 09.07.2015/29411 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği65715.02.2015/29268 
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik645815.01.2016/29594 

Top