https://yasarosgbankara.com/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri

Tüm İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Belge Bazında Genel Olarak Alınması Gerekli Önlemler 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği işyerlerinde genel olarak belge bazında alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri. 

Son Güncelleme TarihiGörüntüle / İndir
21.01.2016  

Tüm İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Genel Olarak Sahada Alınması Gerekli Önlemler 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği işyerlerinde (belge dışında) genel olarak sahada alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri.

Son Güncelleme TarihiGörüntüle / İndir
07.01.2016  

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri  

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği yapı (inşaat) işlerinde alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri.
Yapı işleri Çok Tehlikeli Sınıfta yer almakta olup "Hayati Tehlike Oluşturan" hususlar işyerinde İŞİN DURDURULMASI nedeni sayılır.

Son Güncelleme TarihiGörüntüle / İndir
02.05.2015  

Akaryakıt İstasyonlarında Alınacak Önlemler 

Son Güncelleme TarihiGörüntüle / İndir
12.09.2010  

Akaryakıt Tank Emniyet Mesafeleri 

20.05.2007 Tarih ve 26527 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 3 ay sonra 20.08.2007 tarihinde yürürlüğe giren TS 12820 Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri Standardına MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ - TEBLİĞ NO: ÖSG-2007/09) ve iş mevzuatına göre düzenlenmiş iş sağlığı ve güvenliği önlemleri. Akaryakıt istasyonları içerisinde kurulmuş ve kurulacak olan LPG otogaz istasyonlarının TS 11939 standardına uygun olmaları mecburidir.

Son Güncelleme TarihiGörüntüle / İndir
12.09.2010  

LPG Otogaz İstasyonlarında Alınacak Önlemler 

Son Güncelleme TarihiGörüntüle / İndir
12.09.2010  

LPG Tank Emniyet Mesafeleri 

09.03.2001 Tarih ve 24337 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 ay sonra 09.03.2001 tarihinde yürürlüğe giren TS 11939/OCAK 2001 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu - Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kurallarına (Mecburi Standard Tebliği - Tebliğ No: ÖSG-2001/13-14) ve iş mevzuatına göre LPG otogaz istasyonlarında iş sağlığı ve güvenliği yönünden alınması gerekli güvenlik önlemleri.

Son Güncelleme TarihiGörüntüle / İndir
12.09.2010  

 

Top