İlo Sözleşmeleri

Yaşar OSGB İŞ Sağlığı ve Güvenliği

Sözleşmenin Adı (Alfabetik Sıralama) İLO Kabul Tarihi Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No Yayımlandığı R.G Tarih/Sayı Görüntüle / İndir
2 Nolu İşsizlik Sözleşmesi  29.10.1914  16.12.1950/5543 18.12.1950/7346  
11 No'lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi 25.10.1921 24.10.1960/110 28.10.1960/10641  
14 No'lu Haftalık Dinlenme (Sanayi Sözleşmesi) 25.10.1921 11.02.1946/4865 16.02.1946/4634  
  15 No'lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşciler) Sözleşmesi  29.10.1921  25.05.1959/7292 02.06.1959/10020  
 26'Nolu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi 30.05.1928 25.06.1973/1769 03.07.1973/14583  
  29'Nolu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi 06.06.1930 23.01.1998/4333 27.01.1998/23243  
 34'Nolu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Aynı Konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kaldırılmıştır.) 08.06.1933  11.02.1946/4866 16.02.1946/6234  
 42'Nolu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize) 04.06.1934 11.02.1946/4864 16.02.1946/6234  
 45'Nolu Yeraltı İşçileri (Kadınlar) Sözleşmesi 04.06.1935 09.06.1937/3229 23.06.1937/3638   
 53'Nolu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Askeri İcatlarına İlişkin Sözleşme 06.10.1936 25.06.2003/4906    
 55'Nolu Gemi adamlarının hastalanması 06.10.1936 25.06.2003/4906    
 58'Nolu Askeri Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize) 22.10.1936 25.05.1959/7293 02.06.1959/10220  
 59'Nolu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize) 03.06.1937 26.11.1992/3849 12.12.1992/21433M  
 68'Nolu Gemilerde Mürettebat için İAŞ ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme 06.06.1946 15.07.2003/4943    
 69'Nolu Gemi Aşcılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme 06.06.1946 15.07.2003/4944    
 73'Nolu Gemi Adamlarının Sağık Muaiyenesine İlişkin Sözleşme 06.06.1946 25.06.2003/4908    
 77'Nolu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi 19.09.1946 16.08.1983/2878 18.08.1983/18139  
  80'Nolu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi 19.09.1946 24.05.1949/5393 28.05.1949/7218  
 81'Nolu İş Teftişi Sözleşmesi 19.06.1947 13.12.1950/5690 22.12.1950/17689  
 87'Nolu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Koruması Sözleşmesi  17.06.1948 25.11.1992/3847 22.12.1992/21432M  
 88 No'lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi 17.06.1948  30.11.1949/5448 07.12.1949/7373  
 92 Nolu Müretebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme 08.06.1949 25.06.2003/4907    
 94'Nolu Çalışma Şartları(Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi 08.06.1949 14.12.1960/161 21.12.1960/10686  
 95 No'lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi 08.06.1949 24.10.1960/109 28.10.1960/10641  
 96 No'lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize) 08.06.1949 08.08.1951/5835 14.08.1951/7884  
 98 No'lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi 18.06.1949 08.08.1951/5834 14.08.1951/7884  
 99 No'lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi 06.06.1951 30.04.1969/1168 09.05.1969/13194  
 100 No'lu Eşit Ücret Sözleşmesi 06.06.1951 13.12.1966/810 22.12.1966/12484  
 102'Nolu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi 28.06.1952 29.07.1971/1451 10.08.1971/13922   
 105'Nolu Zorla Çalıştırma Sözleşmesinin Kaldırılması 05.06.1957 14.12.1960/162 21.12.1960/10686  
 108 No'lu Gemi Adamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme 29.04.1958 15.07.2003/4939    
 111 Nolu Ayrımcılık  (İş ve Meslek) Sözleşmesi 04.06.1958 13.12.1966/811 22.12.1966/12484  
 115 No'lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi 01.06.1960 07.03.1968/1033 23.03.1968/12856    
 116 No'lu Son Maddenin Revizyonu Sözleşmesi 07.06.1961 04.05.1967/862 13.05.1967/12597  
 118 No'lu Muameli Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi 28.06.1962 19.07.1971/1453 10.08.1971/13922  
 119 Nolu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi  05.06.1963 23.05.1967/872 02.06.1967/12611  
 122 No'lu İstihtam Politikası Sözleşmesi 17.06.1964 09.11.1976/2027 20.11.1976/15769  
 123'Nolu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi 22.06.1965 08.05.1991/3729 21.05.1991/20877  
 127 No'lu Azami Ağırlık Sözleşmesi 28.06.1967 30.11.1972/1635 07.12.1972/14384  
 133 No'lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşmesi (İlave Hükümler) 14.10.1970 02.10.2003/4973 09.10.2003/25254  
 134 No'lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) ilişkin sözleşmesi 14.10.1970 15.07.2003/4935    
135 No'lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi 02.06.1971 25.11.1992/3845 11.12.1992/21432M  
 138 No'lu Asgari Yaş Sözleşmesi   06.06.1973 23.01.1998/4334 27.01.1998/23243  
 142 No'lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi 04.06.1975 26.11.1992/3850 12.12.1992/21433  
 144 Nolu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi 02.06.1976 26.11.1992/3851 12.12.1992/21433  
 146 No'lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme 13.10.1976 15.07.2003/4940           
 151 No'lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi 07.06.1978 25.11.1992/3848 11.12.1992/21432M  
 152 No'lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenlğe İlişkin Sözleşme 06.06.1979 16.07.2003/4946    
 153 No'lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme  06.06.1979 15.07.2003/4933    
 155 No'lu İş Sağlığı ve Güvenli Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme 03.06.1981 07.01.2004/5038 13.01.2004/25345  
 158 No'lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi 02.06.1982 09.06.1994/3999 18.06.1994/21964  
 159 No'lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi 01.06.1983      
 161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme 07.06.1985 07.01.2004/5039 13.01.2004/25346  
 164 No'lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme 24.09.1982 15.07.2003/4945     
 166 No'lu Gemiadamlarıın Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme 24.09.1987 15.07.2003/4941    
 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi 20.06.1988 20.11.2014/6571 29.11.2014 /29190  &  06.02.2015/29259   
 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi 22.06.1995 04.12.2014/6580 12.12.2014/29203  &  09.02.2015/29262  
 182 No'lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşciğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi 17.06.1999 25.01.2001/4623 03.02.2001/24307    
 187 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi 15.06.2006 20.02.2009  

Yaşar OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği

Adres
Turgut Özal Mahallesi 2163.Cadde Genç Yetenekler Sitesi No:13/B Yenimahalle/ANKARA

Telefon
+90 (532) 632 76 87

Telefon
+90 (312) 566 31 13

E-Posta
info@yasarosgbankara.com