Kontrol Belgeleri & Formlar

Yaşar OSGB İŞ Sağlığı ve Güvenliği

 • Ek-1 : İSGB ve OSGB'lerde bulunacak asgari malzeme listesi  
 •  Ek-2 : Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi  
 •  Ek-3 : OSGB ile  İşyeri Arasındaki Hizmet Sözleşmesi  
 •  Ek-4a :  İşyeri Hekimliği Çalışma Sözleşmesi / Görevlendirilmesi  
 •  Ek-4b : İş Güvenliği Uzmanlığı Çalışma Sözleşmesi/Görevlendirilmesi  
 •  Ek-4c : Diğer Sağlık Personeli Çalışma Sözleşmesi / Görevlendirilmesi  
 •  Ek-5a : Kamu Personellerinin Görevlendirilmesi (İşyeri Hekimi İçin) 
 •  Ek-5b : Kamu Personelinin Görevlendirilmesi (İş Güvenliği Uzmanı İçin) 
 •  Ek-5c : Kamu Personelinin Görevlendirilmesi (Diğer Sağlık Personeli İçin) 
 •  Ek-6 : İşverenin Kendi İşyerinde Yapacağı Çalışma Taahhütnamesi  
 •  Ek-7 : Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ve Sorumlu Müdürler İçin İhtar Tablosu  
 •  Ek-8 : Tabela 

 

 

Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı Görüntüle / İndir
29.12.2012 28512  

 

 

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev,Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Ekleri  

 

 

 •  Ek-1 : İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi
 •  Ek-2 : Yıllık Değerlendirme Raporu
 •  Ek-3 : Tabela (Özel.... İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu)
 •  Ek-4 : Eğitim Kurumu Yetki Belgesi
 •  Ek-5 : Günlük Katılımcı Devam Çizelgesi
 •  Ek-6 : Eğitim Katılım Belgesi
 •  Ek-7 : Eğitici Belgesi
 •  Ek-8 : İş Güvenliği Uzmanları, Eğiticiler ve Sorumlu Müdürler İçin İhtar Tablosu
 •  Ek-9 : İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumları İçin İhtar Tablosu

 

 

Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı Görüntüle / İndir
29.12.2012 28512  

 

 

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev,Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Ekleri 

 

 

 •  Ek-1: İşyeri Hekimliği Belgesi
 •  Ek-2: Işe Giriş / Periyodik Muayene Formu
 •  Ek-3: Yıllık Değerlendirme Raporu
 •  Ek-4: Diğer Sağlık Personeli Belgesi
 •  Ek-5: Tabela
 •  Ek-6: Eğitim Kurumu Yetki Belgesi
 •  Ek-7: xx İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumu Günlük Katılımcı Devam Çizelgesi
 •  Ek-8: xx Eğitim Kurumu Eğitim Katılım Belgesi
 •  Ek-9: İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi
 •  Ek-10: Diğer Sağlık Personeli Eğitici Belgesi
 •  Ek-11: İşyeri Hekimleri, Diğer Sağlık Personeli, Eğiticiler ve Sorumlu Müdürler İçin İhtar Tablosu
 •  Ek-12: İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumları İçin İhtar Tablosu
 

 

 

Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı Görüntüle / İndir
20.07.2013 28713  

 

 

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği EK-P 

 

 

 •  Kontrol süreleri:1 yıl
 •  Baş kısımda kontrolü yapılan işyerinin adı ve adresi belirtilmelidir.
 •  Kontrolün yapıldığı tarih ve geçerlilik tarihi yazılmalıdır.
 •  Hangi standartlara göre yapıldığı (TSE veya yönetmelik adı) yazılmalıdır.
 •  Elektrik Mühendisi ya da Teknikerinin adı, soyadı, ünvanı ve oda sicil numarası ile imzası olmalıdır.
 •  Ölçülen topraklama direnç değerleri mutlaka yazılmalıdır.
 •  Birden çok topraklaması bulunan yerlerde, ayrıca topraklama noktalarını gösteren kroki bulunmalıdır.
 •  Paratonerin tipi, markası, koruma çapı belirtilmeli, işletmeyi kapsadığına dair kroki çizilmelidir.
 •  Paratonerlerin Garanti Belgeleri ve TSE belgeleri rapora eklenmelidir.
 •  Sonuç kısmında mutlaka kontrolü yapılan ekipmanın UYGUN olduğuna dair yazı yazılmalıdır. Paratoner kontrol raporlarında bu paratonerin/paratonerlerin işletmeyi yıldırıma karşı koruduğu yazılmalısır.
 •  Her sayfa 1 den başlamak suretiyle son sayfayı da belirtecek şekilde (1/5, 2/5,... 5/5 gibi) numaralandırılmalıdır.

 

 

Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı Görüntüle / İndir
-  

 

 

YG'de Topraklama Ölçme Protokolü Örnek Formu 

 

 

 •  Kontrol süreleri:1 yıl
 •  Baş kısımda kontrolü yapılan işyerinin adı ve adresi belirtilmelidir.
 •  Kontrolün yapıldığı tarih ve geçerlilik tarihi yazılmalıdır.
 •  Hangi standartlara göre yapıldığı (TSE veya yönetmelik adı) yazılmalıdır.
 •  Elektrik Mühendisi ya da Teknikerinin adı, soyadı, ünvanı ve oda sicil numarası ile imzası olmalıdır.
 •  Ölçülen topraklama direnç değerleri mutlaka yazılmalıdır.
 •  Birden çok topraklaması bulunan yerlerde, ayrıca topraklama noktalarını gösteren kroki bulunmalıdır.
 •  Paratonerin tipi, markası, koruma çapı belirtilmeli, işletmeyi kapsadığına dair kroki çizilmelidir.
 •  Paratonerlerin Garanti Belgeleri ve TSE belgeleri rapora eklenmelidir.
 •  Sonuç kısmında mutlaka kontrolü yapılan ekipmanın UYGUN olduğuna dair yazı yazılmalıdır. Paratoner kontrol raporlarında bu paratonerin/paratonerlerin işletmeyi yıldırıma karşı koruduğu yazılmalısır.
 •  Her sayfa 1 den başlamak suretiyle son sayfayı da belirtecek şekilde (1/5, 2/5,... 5/5 gibi) numaralandırılmalıdır.

 

 

Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı Görüntüle / İndir
-  

 

 

Binalardaki Topraklama Tesisleri Ölçüm Raporu Örnek Formu 

 

 

 •  Kontrol süreleri:1 yıl
 •  Baş kısımda kontrolü yapılan işyerinin adı ve adresi belirtilmelidir.
 •  Kontrolün yapıldığı tarih ve geçerlilik tarihi yazılmalıdır.
 •  Hangi standartlara göre yapıldığı (TSE veya yönetmelik adı) yazılmalıdır.
 •  Elektrik Mühendisi ya da Teknikerinin adı, soyadı, ünvanı ve oda sicil numarası ile imzası olmalıdır.
 •  Ölçülen topraklama direnç değerleri mutlaka yazılmalıdır.
 •  Birden çok topraklaması bulunan yerlerde, ayrıca topraklama noktalarını gösteren kroki bulunmalıdır.
 •  Paratonerin tipi, markası, koruma çapı belirtilmeli, işletmeyi kapsadığına dair kroki çizilmelidir.
 •  Paratonerlerin Garanti Belgeleri ve TSE belgeleri rapora eklenmelidir.
 •  Sonuç kısmında mutlaka kontrolü yapılan ekipmanın UYGUN olduğuna dair yazı yazılmalıdır. Paratoner kontrol raporlarında bu paratonerin/paratonerlerin işletmeyi yıldırıma karşı koruduğu yazılmalısır.
 •  Her sayfa 1 den başlamak suretiyle son sayfayı da belirtecek şekilde (1/5, 2/5,... 5/5 gibi) numaralandırılmalıdır.

 

 

Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı Görüntüle / İndir
-  

 

 

İş Kazası / Meslek Hastalığı Bildirimi Formu 

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 14'üncü maddesi uyarınca ;

 

 •  İşverenler iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirir.
 •  İşverenler, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirir.
 •  Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

 

 

Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı Görüntüle / İndir
-  

 

 

Çalışanın Şikayet Dilekçesi Örneği 

 

Çalışanın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi örneği .

 

Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı Görüntüle / İndir
-  

 

 

Mevsimlik Tarım Sözleşmesi 

 

25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanan Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği gereğince aracı, işveren ve işçiler arasında yapılması gereken Mevsimlik Tarım İşi Sözleşmesi.

 

Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı Görüntüle / İndir
-  

 

 

Yapı İşleri Ön Bildirim Formu 

 

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği'nin 5/c Maddesi gereğince işveren veya proje sorumlusu;

 

 •  Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20’den fazla işçi çalışacaksa,
 •  İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa,

 

yapı işine başlamadan önce Ek-III’te belirtilen bilgileri (başlıktaki yapı işleri ön bildirim formunu) içeren bildirimi ilgili çalışma ve iş kurumu ll müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.
Bu bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldığı levha, açıkça görünecek şekilde yapı alanının uygun bir yerine konulacaktır. Gerektiğinde bu bilgiler güncelleştirilecektir.

 

Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı Görüntüle / İndir
-  

Yaşar OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği

Adres
Turgut Özal Mahallesi 2163.Cadde Genç Yetenekler Sitesi No:13/B Yenimahalle/ANKARA

Telefon
+90 (532) 632 76 87

Telefon
+90 (312) 566 31 13

E-Posta
info@yasarosgbankara.com