Yasalar

Yaşar OSGB İŞ Sağlığı ve Güvenliği

Yasa Adı (Mevzuat Bilgi Sistemi Linki) Kabul Tarihi / Numarası Resmi Gazete Tarihi / Sayısı Görüntüle / İndir
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 18.10.1982/2709 09.11.1982/17863M.  
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun 13.06.1952/5953 20.06.1952/8140  
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 09.10.2003/4982 24.10.2003/25269  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 19.01.1985/3146 18.01.1985/18639  & Değ. 23.04.2015/29335  
Çevre Kanunu 09.08.1973/2872 11.08.1983/18132  
 Çocuk Koruma Kanunu 03.07.2005/5395 15.07.2005/25876  
Deniz İş Kanunu 20.04.1967/854 29.04.1967/12586 & Değ. 11.09.2014/29116M.  
Dernekler Kanunu 01.11.2004/5253   23.11.2004/25649  
Devlet Memurları Kanunu 14.07.1965/657 23.07.1965/12056 & Değ. 23.04.2015/29335   
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 01.11.1984/3071 10.11.1984/18571   
Elektronik İmza Kanunu 15.01.2004/5070   23.01.2004/25355  
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun 10.09.1337/151  -    
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu 07.06.2005/5362 21.06.2005/25852 & Değ. 11.09.2014/29116M.  
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) 02.09.1971/1479 14.09.1971/13956   
Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun 26.12.1925/697 02.01.1926/260  
Hafta Tatili Hakkında Kanun 02.01.1924/394 21.01.1924/54  
Harcırah Kanunu 10.02.1954/6245 18.02.1954/8638  & Değ. 23.04.2015/29335  
İdari Yargılama Usulü Kanunu 06.01.1982/2577 20.01.1982/17580  & Değ. 11.09.2014/29116M  
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 10.12.1948/207 A(III)  &  06.04.1949/9119 BKK  -    
İş Kanunu(1475)(Yürürlükteki Hali) 25.08.1971/1475 01.09.1971/13943  
İş Kanunu (4857) 22.05.2003/4857 10.06.2003/25134  & Değ. 23.04.2015/29335  
İş Mahkeme Kanunu 30.01.1950/5521 04.02.1950/7424  
İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu 20.06.2012/6331 30.06.2012/28726  & Değ. 23.04.2015/29335  
İşsizlik Sigortası Kanunu 25.08.1999/4447 08.09.1999/23810  & Değ. 23.04.2015/29335  
Kabahat Kanunu 30.03.2005/5326 31.03.2005/25772M.   
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkıında Kanun 25.05.2004/5176 08.06.2004/25486  
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 25.06.2001/4688 12.07.2001/24460  
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkında Kanun 15.02.1954/6269 20.02.1954/8639  
Maden Kanunu 04.06.1985/3213 15.06.1985/18785  & Değ. 18.02.2015  
Mal Bildiriminde Bulunulması 19.04.1990/3628 04.05.1990/20508   
Memurlar ve Diğer  Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 02.12.1999/4483 04.12.1999/23896  
Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ) 05.06.1986/3308 19.06.1986/19139  
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 21.09.2006/5544 07.10.2006/26312  & Değ. 23.04.2015   
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun 17.06.1938/3458 28.06.1938/3945   
Öğle Dinlenmesi Kanunu 02.03.1954/6301 08.03.1954/8652   
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 10.06.2004/5188 26.06.2004/25504   
Özel Öğretim Kurumları Kanunu 08.02.2007/5580 14.02.2007/26434  
Radiyoloji 19.04.1937/3153   28.04.1937/3591   
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 18.10.2012/6356 07.11.2012/28460  & Değ. 23.04.2015/29335  
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 31.05.2006/5510   16.06.2006/26200  & Değ. 23.04.2015/29335  
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 16.05.2006/5502 20.05.2006/26173  & Değ. 23.04.2015/29335   
Sosyal Sigortalar Kanunu 506 (Yürürlükteki Hali) 17.07.1964/506 29.07.1964/11766  &  01.08.1964/11779   
Tarım Sigortaları Kanunu 14.06.2005/5363 21.06.2005/25852   
Tebligat Kanunu 11.02.1959/7201 19.02.1959/10139   
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 07.11.2013/6502 28.11.2013/28835   
Türk Borçlar Kanunu 11.01.2011/6098 04.02.2011/27836  
Türk Borçlar Kanunun Yürürlüğe ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 11.01.2011/6101 04.02.2011/27836    
Türkiye İş Kurumu Kanunu  25.06.2003/4904 05.07.2003/25159  
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 07.03.1981/2429 19.03.1981/17284   
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 24.04.1930/1593 06.05.1930/1489  
Ürünlere İllişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun 29.06.2001/4703 11.07.2001/24459  
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun  27.07.2003/4817   06.03.2003/25040  & Değ. 11.09.2014/29116M.   
Yapı Denetimi Hakkında Kanun 29.06.2001/4708   13.07.2001/24461  & Değ. 23.04.2015/29335

Yaşar OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği

Adres
Turgut Özal Mahallesi 2163.Cadde Genç Yetenekler Sitesi No:13/B Yenimahalle/ANKARA

Telefon
+90 (532) 632 76 87

Telefon
+90 (312) 566 31 13

E-Posta
info@yasarosgbankara.com